Kerkdienst 15 september 2019 – Jubileumdag in Stefanuskerk in Noorddijk (met zondagschool)

Kerkdienst 15 september 2019 – Jubileumdag in Stefanuskerk in Noorddijk (met zondagschool)
Datum 15 september
Tijd 11:30 - 16:00 uur
Locatie Stefanuskerk in Noorddijk

Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de remonstranten zal onze gemeente op zondag 15 september een feestelijke gemeentedag voor alle leeftijden houden. In plaats van een kerkdienst in de kerk aan de Coehoornsingel zal een dienst worden gehouden in Noorddijk bij de Stefanuskerk en het bijbehorende Kerkenheem, Noorddijkerweg 14/16. Er is ruime parkeergelegenheid tegenover de kerk.

De dag begint vanaf half twaalf met koffie en aansluitend een lunch. Vervolgens zijn er voor jong en oud verschillende mogelijkheden voor activiteiten. Na de thee is er een afsluitende dienst die zo mogelijk in de openlucht wordt gehouden, een soort hagenpreek.

Inmiddels is er een orkest gevormd van zo’n tien gemeenteleden die tijdens de openluchtdienst ter muzikale ondersteuning enkele vaderlandse liederen’ zullen meespelen. En verschillende gemeenteleden zullen iets lekkers bakken voor bij de koffie en thee.
Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen aan deze feestelijke dag!

Programma:
– vanaf 11.30 uur inloop met koffie, thee en iets lekkers
– 12.00 uur lunch
– 13.00 uur diverse programmaonderdelen voor jong en oud.
U kunt kiezen uit een quiz, een wandeling of een bezoek aan de Stefanuskerk met toelichting.
Er is een apart kinderprogramma.
– 14.45 uur thee
– 15.15 uur vesperdienst

De viering tijdens de jubileumdag in Noorddijk staat in het teken van 400 jaar remonstranten. Er is een eigenzinnige overdenking door ds. Lense Lijzen en de liederen en muziek hebben een 17e eeuwse kleur. Een orkestje van zo’n 10 gemeenteleden zorgt voor de begeleiding.

– 16.00 uur einde
U kunt zich opgeven door het opgaveformulier uit het
zomernummer van Gemeenteleven in te leveren of op te sturen of te mailen naar het kerkelijk bureau (rg@groningerkerken.nl).

Agenda