Kerkdienst 24 sept 2017- Vrije dienst door Mevr. D. Hempenius en Dhr. Jeroen de Jong

Kerkdienst 24 sept 2017- Vrije dienst door Mevr. D. Hempenius en Dhr. Jeroen de Jong
Datum 24 september 2017
Tijd 10:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk

In de vrije dienst van 24 september, die verzorgd zal worden door Dieneke Hempenius en Jeroen de Jong, zal het leven en het werk van de Spaanse Karmelietes en mystica Theresa van Avila (1515-1584) centraal staan. In 1614, nauwelijks dertig jaar na haar dood, werd zij al heilig verklaard.

Behalve als mystica geniet zij bekendheid als hervormster van het kloosterleven binnen de vrouwelijke tak van de Karmelietenorde waarbij zij zich inzette voor het doen naleven van de oorspronkelijke regels van de Karmelietenorde. Tekenend voor haar optreden is de volgende uitspaak: ‘Geloof me,’ zei ze eens, refererend aan een bekend Bijbelverhaal, ‘Martha en Maria moeten samenwonen, willen zij de Heer onderdak bieden en altijd bij zich houden, opdat Hij niet slecht verzorgd en zonder voedsel wordt gelaten.’

Er zal worden gecollecteerd voor de stichting Open Hof

 

Agenda