Kerkdienst 16 juni 2019 – drs. T. Simonides (zondagsschool, Kom in de Kring)

Kerkdienst 16 juni 2019 – drs. T. Simonides (zondagsschool, Kom in de Kring)
Datum 16 juni 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 16 juni hoopt de heer T.R.A. Simonides uit Burdaard voor te gaan. Teun Simonides (1950) studeerde Geschiedenis in Groningen met bijvak Kerkgeschiedenis. Van 1976 tot 2008 was hij docent aan het Dockinga-college in Dokkum. Daarna volgde hij de opleiding Theologie en Pastoraal Werk in Leeuwarden. Van 2006 tot 2015 was hij voorganger van de PKN-gemeente van Reitsum en verzorgde hij het ouderenpastoraat in Burdaard. Na zijn pensionering in 2015 gaat hij nog regelmatig voor in kerkdiensten, onder meer in de DoRe-gemeente in Dokkum. Als historicus geeft hij regelmatig lezingen over onderwerpen uit de kerkgeschiedenis, zoals over
het kerkelijk verzet in de jaren ’40-’45.

Er zal worden gecollecteerd voor de Doperse Dis (zie https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=1532)

 

 

 

Agenda