Kerkdienst 16 juli 2017- Ds. L.J. Lijzen

Kerkdienst 16 juli 2017- Ds. L.J. Lijzen
Datum
16 juli 2017
Tijd
10:30 uur
Locatie
Remonstrantse kerk

In deze dienst zal de leidraad zijn Op vruchtbare bodem. We lezen onder andere de gelijkenis van de zaaier uit Matteüs 13:1-9 en 18-23. Ook vieren we samen de maaltijd. Voorganger is Ds. Lense Lijzen.

Er zal worden gecollecteerd voor de stichting Alzheimer Nederland.

Agenda