Zomerdienst 23 juli 2017- Ds. L.J. Lijzen (Remonstrantse kerk)

Datum 23 juli 2017
Tijd 10:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk

De eerste van de reeks zomerdiensten met de kleine Oecumene gaan we van start met het thema Haaks op de wereld. Als kerk staan we in de wereld, maar staan we er ook naast of er zelfs tegenover?

We lezen een gedeelte uit de Bergrede Matteüs 5 17-26. Voorganger is ds. Lense Lijzen

We collecteren in de zomerdiensten voor het zomerproject van de binnenstadsoecumene.

Agenda