Zomerkerkdienst 2 sept 2018 (10:30 uur) Remonstrantse kerk- ds. Lense Lijzen

Zomerkerkdienst 2 sept 2018 (10:30 uur) Remonstrantse kerk- ds. Lense Lijzen
Datum 2 september 2018
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk

2018

Oecumenisch zomerprogramma van de binnenstadskerken 2018

 

De deugd in het midden

Ook deze zomer organiseren de binnenstadskerken weer een aantal zomerkerkdiensten voor thuisblijvers, voor gasten in de stad en voor wie al weg is geweest of nog weggaat. Deze zomer verkennen we de zeven deugden.                                                                                                                                  

Deze deugden zijn onder te verdelen in de zogenoemde kardinale deugden en de christelijk geïnspireerde deugden. Tot de eerste groep horen: voorzichtigheid/wijsheid (prudentia), gematigdheid (temperantia), moed (fortitudo) en gerechtigheid (iustitia). De tweede groep kennen we goed uit 1 Corinthen 13: geloof (fides), hoop (spes) en liefde (caritas). De deugden hebben in de (antieke) filosofie en het christendom altijd een grote rol gespeeld. Maar ook in bijvoorbeeld kunst en literatuur komen ze steeds terug. Een prima thema dus om in de zomer in oecumenisch verband te presenteren en er met elkaar over te spreken. Het schema staat hieronder. Begintijd is doorgaans 10.00 uur.                                              

 

Gezamenlijke vieringen van de Kleine Oecumene

22 juli – 14.00 uur                  Ev. Broedergemeente   br. Arnold van Dam

29 juli – 10.00 uur                  Lutherse kerk                ds. Maren Overbosch en ds. Andreas Wöhle

5 augustus – 10.00 uur           Doopsgezinde kerk     ds. Geert Brüsewitz

12 augustus – 10.00 uur        Doopsgezinde kerk      ds. Jacob Kikkert

19 augustus – 10.00 uur        Lutherse kerk                ds. Maren Overbosch, met avondmaal

26 augustus – 10.30 uur        Remonstrantse kerk    ds. Lense Lijzen

2 september – 10.30 uur       Remonstrantse kerk    ds. Lense Lijzen

 

Agenda