Kerkdienst 22 december 2019, Vierde Advent – Ds. L. J. Lijzen (Adventsbijeenkomst, zondagschool)

Kerkdienst 22 december 2019, Vierde Advent –  Ds. L. J. Lijzen (Adventsbijeenkomst, zondagschool)
Datum 22 december 2019
Tijd 11:30 - 13:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 22 december – Vierde Advent, adventsbijeenkomst

…dit woord doorstraalt mijn dagen…

De kerkenraad nodigt u allen, van jong tot oud, van harte uit voor een bijeenkomst op de vierde adventszondag, 22 december 2019.
Van 11.00 – 11.30 uur is er een ontvangst met koffie en thee.
Om 11.30 uur begint de bijeenkomst met een woord van welkom.
Daarna volgt een programma vol verrassingen. Het kerstspel van de kinderen maakt er deel van uit. We zingen kerstliederen en ds. Lense Lijzen houdt een korte overdenking. De overdenking tijdens de traditionele adventsbijeenkomst staat In het teken van verwachting.
Gelezen worden delen uit Jesaja 7 en Matteüs 1.

En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten!
Het slot van het middagprogramma is om 13.30 uur.
Wie wil is van harte uitgenodigd om na afloop met elkaar na te praten.

 

Verwachting
Geboren uit den hoge,
getogen in de tijd,
barmhartig en bewogen,
door louter licht geleid,
zo is hij doorgegeven
en blijft zijn stem gehoord,
als baken voor ons mensen,
als louter liefdeswoord.
Dit woord doorstraalt mijn dagen.
ook als de hoop verdoft,
want boven al mijn klagen
zingt toch mijn hart zijn lof:
de aarde is verzadigd
van tranen en van bloed,
maar hij zal haar genezen,
maakt heel de schepping goed.

Uit: Vieren en brevieren (2009) van Sytze de Vries en Christiane Berkvens-Stevelinck

* Wilt u gehaald en gebracht worden?
Dat kan, u kunt het vermelden op het opgaveformulier.
U kunt het ook aangeven als u iemand kunt meenemen.

Er wordt gecollecteerd voor het kerstproject

Agenda