Kerkdienst 10 juni 2018 – ds R.P. Yetsenga

Kerkdienst 10 juni 2018 – ds R.P. Yetsenga
Datum
10 juni 2018
Tijd
10:30 - 12:00 uur
Locatie
Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Op zondag 10 juni zal ds. R.P. (Renze) Yetsenga voorgaan. Van 1986 tot 2004 was hij predikant van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Naast zijn professionele taak heeft hij zich ingezet voor de oecumenische samenwerking van de binnenstadskerken in de stad Groningen, die gestalte kreeg in gezamenlijke kerkdiensten, leerhuizen, middagpauzevieringen, predikantenoverleg en de diaconale dagopvang van dak- en thuislozen.

 

Agenda