DoReCafé: Gerrit Jan Heering en de zondeval van het christendom

DoReCafé: Gerrit Jan Heering en de zondeval van het christendom
Datum 7 oktober 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Remonstrante Kerk

Oude denkers opnieuw gedacht

De actualiteit van de twintigste eeuw

 

Het DoReCafé van remonstranten en doopsgezinden richt zich dit najaar in een drieluik op een aantal theologen die in de afgelopen eeuw van
zich hebben doen spreken: de remonstrantse seminariehoogleraar Gerrit Jan Heering (1879- 1955), de doopsgezinde predikant Frederik (Frits) Kuiper (1898-1974) en de rooms-katholieke Catharina Halkes (1920-2011). Bij alle drie tekent zich het dilemma af van het gedreven spreken in en vanuit de kerk en de taak die zij vanuit het evangelie voelen aan de ene kant en aan de andere kant het deel van hun eigen kerk dat zich minder uitgesproken wil profileren. De avonden willen zowel deze historische spanning belichten als de actualiteit van deze theologen en meer in het algemeen het spreken van ‘de‘ kerk in de samenleving.

Gerrit Jan Heering en de zondeval van het christendom
De klassieke remonstrant Heering publiceerde zijn boek over de christelijke vredesgedachte in 1933. Belangrijkste idee is dat de sterkste machten in het leven niet geweld en wapenen zijn maar geloof en geweten. Lense Lijzen, predikant van de remonstrantse gemeente Groningen, verkent Heerings radicaliteit en gaat na welke ideeën nog actueel zijn en aandacht verdienen.

Inleider: ds. Lense Lijzen
Datum: maandag 7 oktober om 20.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, kerkzaal, Coehoornsingel 14

 

Andere lezingen in deze cyclus:

Frits Kuiper, tussen gewone en heilsgeschiedenis
Inleider: ds. Pieter Post (Heerenveen)
Datum: woensdag 6 november om 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Catharina Halkes, de eerste eco-theologe
Datum, plaats en inleider van deze lezing worden later bekend gemaakt.

Agenda