Buitendag Noordelijke Remonstrantse Gemeenten in Dokkum

Buitendag Noordelijke Remonstrantse Gemeenten in Dokkum
Datum 3 juni 2018
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 3 juni

Op deze zondag staat er een buitendag met de gemeenten in Leeuwarden en Dokkum op het programma. Er is deze zondag geen dienst in Groningen. De kerkdienst zal in Dokkum zijn en worden geleid door ds. Joke van Doorn, oudpredikante van Dokkum, aanvang 11.00 uur.

Van harte nodigen wij u uit om deel te nemen aan de ontmoetingsdag/buitendag 2018 op zondag 3 juni in de Doopsgezinde-Remonstrantse kerk in Dokkum. Na de dienst met ds. J. van Doorn is er tijd om elkaar te ontmoeten en voor de middag is er een gevarieerd programma opgesteld. Voor de lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

PROGRAMMA

10.30 uur ontvangst met koffie

11.00 uur kerkdienst met ds. J. van Doorn en organist Piet de Jong

12.30 uur lunch met soep, broodjes, drinken en fruit

13.30 uur u kunt kiezen uit een van de volgende activiteiten:

• Rondvaart door de historische grachten van Dokkum

• Stadswandeling historisch Dokkum met onder andere bezoek aan het graf van D.R. Camphuysen

• Het Admiraliteitshuis (museumjaarkaart mee)

• In de kerk foto’s van Dokkum en omstreken via de beamer en een korte presentatie van het dan net verschenen boek Een revolutionaire kerk over de DoRe-gemeente van Dokkum.

15.00 uur theedrinken – tijdens het theedrinken is er een collecte ter bestrijding van de onkosten

16.00 uur afsluiting

Parkeren kan bij de parkeerplaats de Helling, dan over het houten bruggetje rechtdoor lopen naar de groenteboer of de koffiebranderij, dan komt u op de Legeweg 14 en ziet u de kerk met het witte torentje.

U kunt zich opgeven voor deze Buitendag bij Marieke de Jong, graag vóór 20 mei

Met het oog op het vervoer naar Dokkum zou het fijn zijn om te weten of u nog plaats in de auto over heeft en zo ja, hoeveel. Mocht u geen eigen vervoer hebben dan kunt u aangeven dat u graag meerijdt. We proberen u dan te koppelen aan een gemeentelid dat een plaats over heeft. Uw vervoersvraag en -aanbod kunt u ook melden aan Marieke de Jong

We hopen op een grote opkomst.

 

Agenda