Bijbelkring – Prediker

Foto: Eric de Redelijkheid Bijbelkring – Prediker
Datum 9 maart
Tijd 10:00 - 11:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

‘Alles heeft zijn tijd’ en ‘IJdelheid der ijdelheden’, twee gevleugelde zegswijzen uit het boek Prediker. Weinig bijbelboeken vormen zo’n kernachtige verzameling aan levenservaring en levenswijsheid. Dit tijdloze is element boeit velen, ook buiten de muren van de kerk. In de joodse traditie hoort Prediker bovendien tot de feestrollen, het wordt gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. We lezen grote delen van het boek en leggen ook verbinding met onze eigen zoektocht en levenservaring. Misschien vinden we nog iets nieuws onder de zon.

Data:   8 september, 13 oktober, 10 november, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april

Tijd:     10.00 tot 11.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, kerkzaal

Begeleiding: ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)

 

Agenda