Remonstrantse Beraadsdag in de Waterstaatskerk in Hengelo

Remonstrantse Beraadsdag in de Waterstaatskerk in Hengelo
Datum 10 maart 2018
Tijd 10:30 - 16:30 uur
Locatie Waterstaatskerk in Hengelo

Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn.

Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website,  www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/

Het programma is als volgt:

Ochtend
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door Marlou van Paridon (gevraagd)
A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter
A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong
A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)

B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar
B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama
B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud
B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers

De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

Agenda